Amsterdam ,
21
mei
2015
|
11:47
Europe/Amsterdam

Blokker Holding zet versneld in op nieuwe strategie en omnichannel

2014: jaar van transitie voor retailconcern

Hoofdpunten resultaten 2014

 • Netto-omzet in 2014 is € 2,098 miljard (2013: € 2,122 miljard); een daling van 1,1% ten opzichte van 2013.
 • Omzet per sector:
  • Huishoud: -2,9%
  • Speelgoed: +1,7%
  • Wonen: -0,4%
 • De operationele EBITDA [1] is uitgekomen op € 65,3 miljoen (2013: € 139,5 miljoen).
 • De in juni 2014 geïntroduceerde Transformatiestrategie 2017 heeft in 2014 geleid tot de eerste positieve resultaten:
  • Bij diverse winkelketens van het concern is een succesvolle start gemaakt met de uitrol van nieuwe winkelformules. Vernieuwde winkels laten een duidelijke omzetstijging zien ten opzichte van winkels in de oude situatie.
  • Met de lancering van Nextail, de online organisatie voor de winkelformules van Blokker Holding, heeft e-commerce binnen het concern een sterke impuls gekregen. De online omzet is met 24% gegroeid naar € 98 miljoen.
 • De investeringen in 2014 bedroegen € 66,5 miljoen (2013: € 56,3 miljoen).

CEO Roland Palmer:

“In 2014 hebben wij het startschot gegeven voor onze transformatiestrategie. Onze marktsectoren Wonen en Speelgoed hebben een goed jaar achter de rug, met eerste tekenen van omzetherstel. Huishoud blijft een punt van zorg. Wij zijn ons ervan bewust dat wij de transformatie versneld moeten doorzetten. Ik ben optimistisch dat wij met onze toegewijde medewerkers, onze sterke winkelmerken, onze gedegen plannen en onze solide financiële basis een sterke en toekomstbestendige speler zullen blijven in de turbulente en soms onvoorspelbare non-food retailmarkt. Onze sterke online groei en de omzetontwikkeling in de vernieuwde winkels laten zien dat wij op de goede weg zijn. Hoewel we de transformatie in versneld tempo doorzetten, verwachten wij niet eerder dan 2017 hiervan de vruchten te kunnen plukken.”

De forse daling van het resultaat (EBITDA) is vooral veroorzaakt door de tegenvallende omzetontwikkelingen in de sector Huishoud. Er zijn diverse maatregelen genomen die op de middellange termijn tot structurele kostenverlaging en omzetverhoging moeten leiden. Zo heeft Blokker in 2014 een nieuwe formule ontwikkeld die in 2014 in zes winkels is gelanceerd en dit jaar in enkele tientallen winkels verder wordt uitgerold. De winkels met de nieuwe formule laten een duidelijke omzetstijging zien ten opzichte van winkels in de oude situatie. Ook zijn in 2014 voorbereidingen getroffen voor de reorganisatie bij Blokker die op 9 februari jl. is aangekondigd. Deze reorganisatie is erop gericht de winkelbezetting meer in lijn te brengen met de omzetontwikkeling en deze beter te laten aansluiten op veranderende bezoekersstromen.

Transformatiestrategie 2017

Het jaar 2014 is een transitiejaar voor Blokker Holding en markeert de introductie van de Transformatiestrategie 2017. De strategie rust op vier pijlers: dicht bij de klant, eigentijdse formules, excellente operatie en open en betrokken teams. Deze strategie is erop gericht om binnen drie jaar weer winstgevende groei te realiseren en een prominente toekomstbestendige omnichannel-speler te zijn in de Benelux. Doelstelling in Duitsland is de winkel- en online activiteiten in Huishoud verder uit te breiden. De online omzet moet een significant deel van de totale omzet uitmaken. Binnen de vier pijlers zijn het afgelopen jaar grote vorderingen gemaakt.

Significante ontwikkelingen in 2014

Investeringen:

 • Van de € 66,5 miljoen aan investeringen is € 31,1 miljoen geïnvesteerd in vernieuwing van de winkelformules en € 20,6 miljoen in logistiek en ICT (vooral e-commerce en e-fulfilment).

Portfolio:

 • Focus op kernsectoren Huishoud, Speelgoed en Wonen heeft geleid tot de verkoop van Tuincentrum Overvecht in 2014.

Online:

 • Totale online consumenten-omzet fors gegroeid met 24% naar € 98 miljoen.

 • Aantal orders met ruim 30% toegenomen naar 1,7 miljoen.

 • Nieuw e-DC in Gouda om groei te faciliteren (opent najaar 2015).

Xenos in Duitsland:

 • Omzetgroei in Duitsland met 20%. Trend in Duitsland veel positiever dan in Nederland waar Xenos een lichte omzetdaling laat zien.

 • 12 openingen, een totaal van 63 winkels in het boekjaar 2014.

 • Om de expansie te faciliteren is voor Xenos Duitsland in 2015 een directeur aangesteld.

Discount segment:

 • Omzetgroei Big Bazar 16%. XL-winkels presteren goed, kleinere winkels blijven ver achter bij verwachting. Big Bazar is gegroeid met 18 winkels, een totaal van 131 winkels in het boekjaar 2014.

Vooruitzichten

In de eerste maanden van het lopende boekjaar 2015/16 (begonnen op 25 januari 2015) is sprake van een aarzelende start van de verkopen bij onze winkelformules. Blokker Holding zet onverminderd door met de uitvoering van de Transformatiestrategie 2017.

Boilerplate

Noot: Alle cijfers zijn gecorrigeerd voor deconsolidatie van Casa en Tuincentrum Overvecht.

 

[1] Bedrijfsresultaat voor rente, belastingen, afschrijvingen, amortisatie en voorzieningen ten behoeve van herstructurering.