07
december
2017
|
09:38
Europe/Amsterdam

Blokker Holding brengt shared services onder bij externe partijen

Samenvatting

Amsterdam, 7 december 2017 - Blokker Holding heeft overeenstemming bereikt met de bedrijven Retail Property Management B.V. (RPM) en Précon Food Management B.V. (Précon) over de overname van de shared services op het gebied van respectievelijk vastgoedmanagement en management van productveiligheid, per 1 januari 2018. De individuele werkmaatschappijen die behoren tot Blokker Holding, namelijk Blokker, Big Bazar en Xenos, hebben met RPM en Précon[1] service level agreements afgesloten. Ook de gezamenlijke inkoop van niet-handelsgoederen wordt ondergebracht bij een externe partij, namelijk proQure. Het uitbesteden van deze shared services door Blokker Holding volgt op de strategiewijziging van het concern die op 16 mei jl. is aangekondigd.

Blokker Holding heeft op 16 mei een strategiewijziging aangekondigd waarbij het concern zich volledig zal richten op Blokker in Nederland en België en de overige werkmaatschappijen zal verkopen. Daarmee komen de gemeenschappelijke holding-activiteiten te vervallen. Voor wat betreft de shared services is ervoor gekozen deze te outsourcen aan derden om de prijs-kwaliteitverhouding en de schaalvoordelen voor de afzonderlijke bedrijven te waarborgen.

Een deel van de medewerkers van Shared Service Center Vastgoed treedt per 1 januari 2018 bij RPM in dienst. Bij Précon worden per 1 januari 2018 alle Blokker Holding medewerkers van het Shared Service Center Kwaliteit in dienst genomen. In totaal zijn circa 20 medewerkers bij deze activiteiten betrokken.

De inkoopcontracten voor niet-handelsgoederen worden per 1 januari 2018 ondergebracht bij proQure.

Vastgoedmanagement

Retail Property Management BV is specialist in retail vastgoedmanagement en behartigt uitsluitend de belangen voor de retailer als huurder. RPM zal alle werkzaamheden van het Shared Service Center Vastgoed overnemen: van vastgoedmanagement, strategische vastgoedadvisering tot contractenbeheer. Zo kunnen de afzonderlijke winkelformules efficiënt aandacht besteden aan hun corebusiness.

Productveiligheid en Kwaliteit

De activiteiten van het Shared Service Center Kwaliteit – dat onder meer toetst of consumentenartikelen voldoen aan de regelgeving op het gebied van productveiligheid – zullen worden ondergebracht bij Précon Food Management B.V. Précon heeft jarenlange ervaring met productveiligheid, kwaliteitsmanagement en wet- en regelgeving op het gebied van voedingsmiddelen. Door het team van Blokker Holding op te nemen in de organisatie, kan Précon zijn expertise en processen op het gebied van non-food uitbreiden. De bedrijven van Blokker Holding kunnen blijven rekenen op een goede prijs-kwaliteitverhouding en behoud van het huidige expertiseniveau. Verder kunnen zij beschikken over een breed scala aan aanverwante services van Précon.

Inkoop niet-handelsgoederen

De inkoop van niet-handelsgoederen wordt overgedragen aan proQure. proQure is gespecialiseerd in de inkoop van met name NPR (Non Product Related) categorieën, ook wel de inkoop van niet-handelsgoederen en diensten van organisaties. proQure begeleidt de inkoopprocessen en stroomlijnt de procedures en het contractmanagement in nauwe samenwerking met de klant. Blokker Holding verwacht dat de afzonderlijke winkelbedrijven kunnen blijven profiteren van de inkoopvoordelen ook nadat zij door Blokker Holding zijn verkocht.

[1] Précon heeft ook een SLA met Trend Center afgesloten. Trend Center is een zelfstandige groothandel en onderdeel van Blokker Holding.
Boilerplate

Over Blokker Holding

Blokker Holding is een Nederlands retailconcern met winkelformules in Huishoud en Speelgoed. Blokker Holding is op dit moment actief met vijf formules (Blokker, Big Bazar, Xenos, Marskramer en Maxi Toys), met ruim 1.370 winkels en circa 14.000 medewerkers in acht landen. Op 16 mei 2017 maakte Blokker Holding bekend zich volledig te gaan richten op de Blokkerwinkels in Nederland en België en de overige winkelbedrijven (op dat moment Xenos, Leen Bakker, Intertoys, Maxi Toys en Big Bazar) te gaan verkopen. Marskramer gaat door als franchiseformule en groothandelsorganisatie. In juli 2017 is de verkoop van Leen Bakker aan Gilde Equity Management afgerond. In december 2017 is de verkoop van Intertoys aan Alteri Investors afgerond. Nextail, de online-organisatie die alle formules van Blokker Holding bedient, zet de dienstverlening aan Leen Bakker en Intertoys voort op basis van service level agreements. Kijk voor meer informatie op blokkerholding.nl.