Amsterdam,
16
mei
2017
|
09:30
Europe/Amsterdam

Blokker Holding kiest voor volledige focus op Blokker

Samenvatting

Blokker Holding heeft besloten zich volledig te gaan richten op Blokker, de winkel waarmee het allemaal begon in 1896. De overige winkelbedrijven van het concern (Intertoys[1], Maxi Toys, Xenos, Big Bazar en Leen Bakker) zullen worden verkocht. Deze strategiewijziging leidt er toe dat in de komende periode circa 1.900 arbeidsplaatsen komen te vervallen.

Op dit moment richt Blokker Holding zich met zeven winkelformules op drie markten: ‘huishoud’, ‘speelgoed’ en ‘wonen’. Maar in een speelveld dat steeds competitiever wordt en met consumenten die hogere eisen stellen, moeten winkelbedrijven zich voortdurend vernieuwen om relevant en interessant te blijven. De daarbij gewenste snelheid, wendbaarheid en commerciële slagkracht, vereisen meer focus. Daarom richt Blokker Holding zich in de toekomst op één winkelketen: Blokker. Zo wordt de leidende positie in het segment ‘huishoud’ behouden en verder versterkt. Blokker Holding verwacht de andere bedrijven onder te brengen bij andere partijen waar ze de aandacht krijgen om voor de klant relevant te blijven en te groeien. 

 

Hoofdpunten:

 • De Nieuwste Blokker - wordt verder uitgerold zodat in 2018 een landelijk dekkend netwerk ontstaat met ruim 400 vernieuwde winkels op de beste locaties en volledig verbonden met Blokker.nl.
 • Blokker sluit tot april 2018 circa 100 winkels. Dit zijn winkels die structureel verlieslatend zijn en veelal op voor Blokker onrendabele locaties staan.
 • Assortiment, prijsstelling en beschikbaarheid van producten worden verbeterd.
 • De bevoorrading van de Blokkerwinkels vindt vanuit één distributiecentrum in Geldermalsen plaats. Activiteiten in het DC van Mijdrecht worden gefaseerd afgebouwd. Het E-DC in Gouda blijft actief om de sterk groeiende online bestellingen te verzorgen.
 • Blokker België verbetert eveneens zijn winkelnetwerk en commerciële prestaties. Het voornemen om 69 winkels te sluiten is in februari dit jaar reeds aangekondigd.
 • Nextail – de succesvolle online organisatie van Blokker Holding – blijft een belangrijke online en e-commerce aanjager voor Blokker in Nederland en België en -naar verwachting- voor de te verkopen winkelbedrijven en mogelijke externe partijen.
 • Marskramer gaat door als franchiseformule. De resterende circa 100 eigen winkels worden gesloten.
 • Een deel van de medewerkers van het holding hoofdkantoor wordt herplaatst binnen de winkelformules. De resterende functies worden afgebouwd en verdwijnen op termijn.
 • Met de aangekondigde winkelsluitingen bij Blokker en Marskramer, de verplaatsing van logistieke activiteiten van Blokker en het afbouwen van het holdingkantoor gaan over een periode van twee jaar circa 1.900[2] arbeidsplaatsen verloren. De details over de te sluiten winkellocaties en de personele gevolgen worden de komende maanden nader uitgewerkt. Blokker Holding heeft een sociaal plan met de vakorganisaties afgesproken. Hiermee is ook een vangnet gecreëerd voor die collega’s die hun baan verliezen. Het is de intentie om overige winkelbedrijven ‘intact’ te verkopen. De medewerkers van deze bedrijven zullen dan onderdak vinden bij de nieuwe eigenaren. Bij de te verkopen winkelbedrijven zijn circa 13.500 medewerkers in binnen- en buitenland werkzaam.
 • Voor de aangekondigde maatregelen zullen de Centrale Ondernemingsraad of de ondernemingsraden van de individuele werkmaatschappijen om advies worden gevraagd.
 • De aandeelhouders steunen de plannen. Blokker Holding is financieel gezond en ruim voldoende gefinancierd om de plannen uit te voeren.
 • De aangekondigde maatregelen zullen in de komende jaren druk zetten op de resultaten onder aan de streep. Daarbij wordt de komende jaren nog rekening gehouden met een netto verlies. Het jaarresultaat en de jaarrekening over 2016 worden in juni gepubliceerd.
We realiseren ons heel goed dat deze aankondiging een grote impact heeft op onze medewerkers. Bij Blokker, Marskramer en op het hoofdkantoor van de holding gaan arbeidsplaatsen verloren. Dit is een ingrijpend besluit voor onze collega’s die met veel inzet dagelijks onze klanten helpen en achter de schermen bijdragen aan de modernisering binnen de verschillende winkelbedrijven. Ingrijpende maar noodzakelijke maatregelen die er toe zullen leiden dat Blokker met een goed assortiment van belang is en blijft voor haar klanten online en in de winkels. En wij zijn ervan overtuigd dat onze andere winkelformules met een nieuwe eigenaar een goede toekomst hebben.
Casper Meijer, CEO Blokker Holding

[1] Intertoys = Intertoys, Bart Smit en Toys XL.

[2] Indicatief: van de 1.900 arbeidsplaatsen die naar verwachting binnen het concern verloren gaan, heeft het grootste deel betrekking op Blokker en Marskramer (Blokker in Nederland en DC Mijdrecht circa 800 en Marskramer circa 550).