29
mei
2018
|
10:00
Europe/Amsterdam

Blokker Holding resultaten 2017

  • Uitrol strategie ligt op schema, maar herstructurering drukt zwaar op resultaat 2017
  • Verwacht negatief resultaat voor bijna de helft veroorzaakt door hoge eenmalige herstructureringskosten
  • Tegenvallende commerciële resultaten. Laatste kwartaal 2017, eerste verbeteringen bij Blokker zichtbaar

Amsterdam, 29 mei 2018 – In 2017 heeft Blokker Holding verregaande stappen gezet in de uitvoering van de in mei 2017 aangekondigde strategiewijziging en de daarmee gepaard gaande reorganisatie en desinvesteringen. In lijn met de aangekondigde strategiewijziging was reeds voorzien dat 2017 financieel een teleurstellend jaar zou worden dat gepaard zou gaan met hoge reorganisatielasten en mogelijke boekhoudkundige afboekingen. De kosten en afschrijvingen van deze omvangrijke herstructurering hebben de resultaten dan ook zwaar negatief beïnvloed. Ook de tegenvallende commerciële prestaties van alle winkelformules - de reden van de ingezette strategiewijziging - drukken zwaar op het resultaat. Het nettoresultaat over 2017 is uitgekomen op - € 344 miljoen (2016: - € 180 miljoen) waarvan € 154 miljoen aan eenmalige kosten gepaard gaande met de ingezette herstructurering van het concern. De gerapporteerde EBITDA 2017 kwam uit op - € 231 miljoen (2016: - € 142 miljoen).

De omzetdaling van € 1.965 miljoen in 2016 naar € 1.583 miljoen in het afgelopen jaar, is grotendeels te verklaren door het wegvallen van de verkochte ketens en door winkelsluitingen, maar is ook het gevolg van tegenvallende commerciële resultaten. In het laatste kwartaal van 2017 worden de eerste positieve gevolgen van de nieuwe strategie zichtbaar bij Blokker Nederland. Het bezoek aan de winkels neemt toe en ook de conversie ontwikkelt zich positief. Op basis van deze ontwikkelingen en de onverminderd sterke financiële basis met een solvabiliteit van 41,0% (2016: 47,5%) en een kredietlijn van € 485 miljoen, hebben de aandeelhouders en de Raad van Commissarissen hun vertrouwen in de strategie en de toekomst nogmaals bevestigd.

“Gelukkig lijkt de trend aan het slot van het jaar bij Blokker B.V. langzaam doorbroken met omzetgroei door hogere bezoekersaantallen en conversie. Voorzichtige signalen dat het beter gaat. Ook de in maart 2018 aangekondigde integratie van Blokker met Nextail geeft de online groei van Blokker een extra impuls. Werken aan herstel voor Blokker blijft een pittig proces waar we ons allen hard voor maken. De niet aflatende inzet van onze medewerkers in deze moeilijke tijd is zeer te prijzen en belangrijk voor onze toekomst. Met de goede plannen die er liggen en de financiering die hiervoor beschikbaar is, gaan wij ervan uit dat onze strategie het gewenste resultaat zal gaan leveren.”
Michiel Witteveen, waarnemend CEO Blokker Holding
“We hebben een turbulent jaar achter de rug met de meest omvangrijke herstructurering en desinvesteringen ooit voor ons concern. Dit alles is onderdeel van de door ons ingezette strategiewijziging. Over 2017 leidde dit tot een fors verlies als gevolg van reorganisatiekosten, afschrijvingen en tegenvallende commerciële resultaten van alle winkelbedrijven”.
Jeroen Visser, CFO Blokker Holding

Hoofdpunten 2017:

  • Over het afgelopen jaar boekte Blokker Holding een netto omzet van € 1.583 miljoen (2016: € 1.965 miljoen). Hierin zijn de omzetten van de verkochte onderdelen meegenomen tot aan het moment van verkoop.

        

  • De groei van de online activiteiten heeft zich het laatste jaar bij bijna alle winkelketens voortgezet. Niettemin is er in het totaal een kleine daling zichtbaar als gevolg van de eerdergenoemde verkoop van Leen Bakker en Intertoys. Van € 173 miljoen in 2016 naar € 168 miljoen in het afgelopen jaar. Blokker.nl maakt een groei door van 25%. De online verkopen bij Blokker in Nederland maken inmiddels 15% uit van de totale omzet.
  • Blokker Holding heeft een dusdanige financiering dat de uitrol van de strategie met de bijbehorende impact op de resultaten nog steeds in het juiste tempo kan worden uitgevoerd. De solvabiliteit was per jaareinde 41,0%. De kredietlijn van € 485 miljoen loopt tot 2021.
  • De netto kasstroom uit operationele activiteiten bedroeg in 2017 - € 219 miljoen tegen € 8 miljoen in 2016. De verkochte winkelbedrijven waren goed voor een opbrengst van per saldo € 93,7 miljoen. Op de verkochte deelnemingen is € 40,8 miljoen afgeboekt. De opbrengst van € 93,7 miljoen is volledig geïnvesteerd in Blokker B.V.

Voortgang reorganisatie

In het verslagjaar waarin de strategiewijziging is aangekondigd, zijn Leen Bakker, Intertoys en Xenos Duitsland verkocht en zijn de shared service centers en ondersteunende diensten van de holding ontmanteld en/of ondergebracht bij de werkmaatschappijen of derden. Bij Blokker zijn de laatste van de 100 te sluiten winkels inmiddels gesloten. Marskramer is nu een franchiseformule zonder eigen winkels en de ontmanteling van het distributiecentrum in Mijdrecht is afgerond.

Vooruitzicht

Met een groot deel van de geplande verkopen afgerond en de organisatie al voor een groot deel ingericht op de nieuwe focus op Blokker, is het zaak verder door te pakken op de ontwikkelingen van het laatste kwartaal. Het verbeterde contact met de klanten, de stijgende bezoekersaantallen, de betere connectie tussen online en de winkels en het geoptimaliseerde distributienetwerk moeten leiden tot verbeterende omzetcijfers tegen betere marges.

De operationele tekenen voor Blokker zijn beter dan vorig jaar en de grootste herstructureringen liggen inmiddels achter ons. We verwachten dat de positieve trend van het laatste kwartaal zich zal voortzetten. Conform de ingezette strategie worden Big Bazar en Maxi Toys verkocht. Een transformatie van deze omvang vraagt tijd en Blokker Holding verwacht dat ook 2018 nog met een negatief nettoresultaat zal worden afgesloten.

Over Blokker Holding

Blokker Holding is een Nederlands retailconcern en actief in de sectoren Huishoud en Speelgoed, met vier winkelformules, circa 950 winkels en ruim 8.500* medewerkers in zeven landen. Dit zijn de winkelformules Blokker, Maxi Toys, Marskramer (franchise) en Big Bazar. Blokker Holding heeft in mei 2017 besloten zich volledig te gaan richten op Blokker, de winkel waarmee het allemaal begon in 1896. Marskramer gaat door als franchiseformule en groothandel. De winkelbedrijven Big Bazar en Maxi Toys zullen worden verkocht. De online organisatie van Blokker Holding (Nextail) wordt geïntegreerd met Blokker, waarmee Blokker haar omnichannel aanpak verder kan versterken en de online groei een verdere impuls geeft. 

* Per einde boekjaar 2017 en minus Leen Bakker, Intertoys (met inbegrip van alle winkels van Bart Smit en Toys XL) en Xenos. 

Kijk voor meer informatie op blokkerholding.nl.