Amsterdam,
16
februari
2017
|
17:36
Europe/Amsterdam

Commentaar inzake franchise Intertoys

Oplossingen rond overlapgebieden Bart Smit & Intertoys franchise

 

Achtergrond

In juni 2016 heeft de speelgoedorganisatie van Blokker Holding besloten om de speelgoedformules Intertoys, Bart Smit en Toys XL samen te voegen tot het merk Intertoys. Deze verandering is noodzakelijk geweest om een succesvolle toekomst voor de speelgoedorganisatie veilig te stellen. Door verder te gaan onder één merk worden kennis, ervaring en investeringen gebundeld. Zo ontstaat één sterke speelgoedketen met een nóg sterker merk die de klant nog beter van dienst kan zijn als dé specialist in spelen en speelgoed, zowel in de winkels als online.

Markt- en consumentenonderzoek heeft uitgewezen dat zowel Bart Smit als Intertoys bij de consument een uitstekende naamsbekendheid hebben en positief beleefd worden. De klant merkt echter nauwelijks verschil tussen deze twee merken. Ook Toys XL is een gewaardeerd merk; het staat vooral bekend om zijn brede assortiment en grote winkels. Intertoys is van oorsprong een sterke franchiseorganisatie en de franchisenemers worden door de speelgoedorganisatie als een zeer belangrijk onderdeel van het succes gezien. In de aanloop naar deze strategische keuze is er dan ook veel aandacht besteed aan de mogelijke consequenties voor franchisenemers. Dit sterke netwerk van franchisenemers heeft zelfs in hoge mate bijgedragen aan de uiteindelijke keuze voor de merknaam Intertoys.

 

Overlapgebieden

Inmiddels wordt aan deze veranderingen concreet invulling gegeven. Onderdeel hiervan vormt onder meer de ombouw van Bart Smit-winkels naar Intertoys-winkels. De speelgoedorganisatie is zich ervan bewust dat deze besluitvorming om over te gaan naar één merk een bijzondere impact heeft op franchisers die in een exclusiviteitsgebied opereren waar momenteel één of meerdere Bart Smit en/of Toys XL-vestigingen gevestigd zijn. Daardoor is de vraag gerezen of het sluiten van de Bart Smit- en Toys XL-filialen in de exclusieve gebieden de oplossing zou bieden. Het sluiten van een filiaal mag echter nooit een middel noch een doel op zich zijn.

Binnen de retail geldt in algemene zin dat de lokale marktomstandigheden zich met zo´n snelheid ontwikkelen, dat het voor het vaststellen van het te verwachte toekomstige rendement noodzakelijk is om deze continu te blijven monitoren. Deze overlapgebieden vormen daarop geen uitzondering. Verder dient er bij een eventuele sluiting rekening gehouden te worden met eventuele doorlopende huur- en exploitatieverplichtingen alsook personele omstandigheden. Voor de zogenaamde overlapgebieden geldt daarom dat een “one size fits all” regeling niet van toepassing is. Het bepalen van zogeheten overlapgebieden enkel door naar de onderlinge afstand tussen winkels te kijken en daaruit te concluderen dat één of meerder winkels per direct zouden kunnen sluiten, zou niet getuigen van een gezonde, verantwoorde bedrijfsvoering. De organisatie benadrukt daarom het feit dat er nooit een Intertoys-, Bart Smit- of Toys XL-winkel gesloten is of zal worden, enkel en alleen om met een franchiser in een overlapgebied tot een regeling te komen. Het openen, verbouwen en/of sluiten van winkels is binnen de retail aan de orde van dag en daarbij wordt altijd het bovengenoemde stappenproces gehanteerd.

Gesprekken met franchisers

Voor de zogenaamde overlapgebieden geldt dat het altijd het uitgangspunt van de organisatie is geweest en ook blijft om in goed overleg met de betrokken franchisenemers tot een oplossing te komen. Om die reden heeft de speelgoedorganisatie vanaf het moment van aankondiging op 28 juni jl. de franchisenemers direct, persoonlijk benaderd. Daarbij is er vanuit de organisatie veel begrip getoond voor eventuele emoties en/of financiële zorgen van de franchisenemers – hetzij in individuele gesprekken, plenaire bijeenkomsten, en video- en/of telefoonconferenties – en zijn alle overwegingen gehoord en gerespecteerd.

Naar aanleiding van deze contactmomenten hebben de betrokken franchisenemers in december 2016 een concreet (compensatie)voorstel aangeboden gekregen. Qua intentie en vorm heeft dit voorstel een collectief karakter. Echter geldt dat niet elke (lokale) situatie hetzelfde is, bijvoorbeeld omdat het aantal winkels, de lokale marktomstandigheden en/of de onderlinge afstand tussen de winkels verschillen. Om die reden heeft er op bepaalde onderdelen individuele afstemming plaatsgevonden over een verdere gepaste invulling van dit voorstel.

 

Overgrote deel franchisers akkoord

Het overgrote deel van de franchisers heeft zich inmiddels volledig geschaard achter de nieuwe strategie. Eind januari heeft er een kort geding plaatsgevonden. Naar aanleiding van de uitspraak heeft de organisatie besloten voorlopig niet verder te gaan met de ombouw van de Bart Smit en Toys XL winkels in de exclusiviteitsgebieden waar nog geen overeenstemming met de betrokken franchiser is bereikt. Belangrijke onderdelen waar het vonnis op gebaseerd is (bijv. een vermeend maximaal bedrag aan compensatie en een duur van vijf jaar) zijn naar aanleiding van de voortdurende gesprekken met franchisers inmiddels (en reeds tijdens de procesgang rondom het kort geding) aan voorgestelde veranderingen onderhevig geweest. Deze aanpassingen konden echter niet meer in het vonnis van de rechter betrokken worden. De directie van de speelgoedorganisatie is dan ook van mening dat de rechter mogelijk tot een ander oordeel gekomen zou zijn als hij bij het schrijven van zijn vonnis van deze aanpassingen had geweten. Dit sterkt de directie in haar onveranderd streven er samen en in goed overleg met de betrokken franchisers uit te willen komen en waar nodig de hulp van de rechter in te roepen.

De speelgoedorganisatie behoudt het voornemen om alle Bart Smit- en Toys XL-winkels om te bouwen naar Intertoys-winkels. De directie is ervan overtuigd dat deze overgang naar één merk in ieders belang is en tevens noodzakelijk is om aan een duurzame (commerciële) strategie invulling te geven.