Amsterdam,
13
juni
2017
|
09:31
Europe/Amsterdam

Herstructureringslasten drukken op resultaat

Opnieuw forse online groei

Samenvatting

De operationele EBITDA [1] Blokker Holding over 2016 is uitgekomen op - € 49 miljoen (2015: € 7 miljoen). De totale omzet daalt met circa 5% van € 2.076 miljoen (2015) naar € 1.965 miljoen. Deze omzetdaling is voor een aanzienlijk deel toe te schrijven aan winkelsluitingen. De daling van de omzet werd daarnaast met name negatief beïnvloed door de tegenvallende prestaties in de sector Huishoud. De sterke online groei van alle webwinkels binnen het concern naar € 173 miljoen en de omzetgroei van Leen Bakker met 2,7% heeft de totale omzetdaling niet kunnen compenseren. Samen met de negatieve margeontwikkeling door promoties, drukt dit op het operationele resultaat. De reorganisaties die in 2016 bij Blokker Nederland, Blokker België, Xenos, Cook & Co en Intertoys werden doorgevoerd, gingen gepaard met hoge eenmalige lasten van ruim € 100 miljoen. Het nettoresultaat over 2016 is daarmee uitgekomen op - € 180 miljoen (2015: - € 52 miljoen). De kasstroom uit operationele activiteiten is verbeterd van - € 43 miljoen (2015) naar € 8 miljoen in 2016. Blokker Holding heeft een dusdanig sterke financiële basis om de strategiewijziging in alle rust en regie uit te voeren. Zo heeft het bedrijf een solvabiliteit van 47,5% en geen netto schulden. Een kredietlijn van € 485 miljoen is recentelijk door de aandeelhouders verlengd tot 2021.

Het nettoverlies dat wij over 2016 realiseren hebben wij voor een belangrijk deel voorzien. Meer dan de helft van het nettoverlies is toe te schrijven aan de kosten voor herstructurering die wij in 2016 volgens plan uitgevoerd hebben. Ook voorzien was de daling van de omzet als gevolg van de winkelsluitingen met name bij Huishoud. Dit is aan de orde bij Blokker in het vierde kwartaal. De groei die De Nieuwste Blokkers in de eerste perioden van 2017 ten opzichte van de oude winkels laat zien verloopt volgens plan. Voorts werken wij voortvarend aan de uitvoering van de verbeteringsplannen bij de diverse werkmaatschappijen. Wij hebben voldoende financiële middelen en steun van de aandeelhouders om deze plannen, alsmede de eerder aangekondigde strategie voor het concern als geheel goed uit te voeren.
Casper Meijer, CEO Blokker Holding

Hoofdpunten 2016:

• De totale netto-omzet 2016 is € 1.965 miljoen (2015: € 2.076 miljoen [2]): een daling van circa 5% ten opzichte van 2015. De daling is deels toe te schrijven aan de sluiting van per saldo 105 eigen winkels. Exclusief deze sluitingen daalde de omzet met 2,3%

• De totale omzet per sector (exclusief groothandels):

  • Huishoud: - 10,2 % naar € 956 miljoen
  • Speelgoed: - 1,1 % naar € 658 miljoen
  • Wonen: + 2,7 % naar € 334 miljoen

• Forse groei online consumentenomzet (Nextail) met 30% naar € 173 miljoen (2015: € 133 miljoen). Deels toe te schrijven aan de forse assortimentsuitbreiding en de groei van het aantal online bestelpunten in de winkels (van 233 in 2015 naar 918 in 2016) die in 2016 een omzet realiseren van € 16,5 miljoen. De omzet via de online bestelpunten is inmiddels bijna 10% van de totale online omzet

• Operationele EBITDA is - € 49 miljoen (2015: € 7 miljoen). Deze daling is met name veroorzaakt door de lagere omzet, negatieve margeontwikkelingen (promotiebeleid) en lage productbeschikbaarheid. Door hoge herstructurerings- en reorganisatiekosten (met name de kosten voor het sluiten van verlieslatende filialen, voorzieningen voor afvloeiing van personeel en versnelde afbouw van incourante voorraad) is het nettoresultaat uitgekomen op - € 180 miljoen (2015: - € 52 miljoen)

• Blokker Holding heeft een dusdanig sterke financiële basis dat de recent aangekondigde strategie in het juiste tempo kan worden uitgevoerd. De solvabiliteit staat per jaareinde op een zeer solide 47,5%. Blokker Holding heeft geen netto schuld noch enige externe bankfinanciering en beschikt over voldoende financiële middelen met een kredietlijn welke recent is verhoogd tot € 485 miljoen en is verlengd tot 2021. Daarnaast is in het boekjaar het belang in de deelneming Casa verkocht aan de aandeelhouders. De kasstroom uit operationele activiteiten is verbeterd van - € 43 miljoen (2015) naar € 8 miljoen in 2016. De vrije kasstroom bedraagt € 215 miljoen (2015: - € 98 miljoen)

• Totale investeringen in 2016 fors verhoogd tot € 85 miljoen (2015: € 59 miljoen) voor:

  • E-commerce activiteiten (Nextail)
  • ICT en Supply Chain
  • Modernisering winkelformules: o.a. De Nieuwste Blokker, proefwinkels Xenos en Intertoys en uitrol nieuwe formule Big Bazar

Ingrijpende maatregelen noodzakelijk

Op grond van deze resultaten en de noodzaak om de perspectiefrijke vernieuwingsplannen binnen de diverse winkelbedrijven sneller uit te voeren, heeft Blokker Holding besloten tot verder ingrijpen. Op 16 mei jl. is dan ook aangekondigd dat het concern zich volledig zal richten op Blokker in Nederland en België. Daarbij wordt de verbetering van het assortiment en de beschikbaarheid voortgezet. Daarnaast zal het winkelnetwerk worden geoptimaliseerd. In Nederland ontstaat in 2018 zo een fijnmazig landelijk netwerk van ruim 400 vernieuwde Blokkerwinkels. Dit betekent dat in 2017/2018 circa 100 Blokkerwinkels worden gesloten. Ook de circa 100 eigen Marskramerwinkels worden gesloten en Marskramer gaat door als franchiseformule en groothandelsorganisatie. Dit heeft ingrijpende gevolgen voor de werkgelegenheid, met een verlies van circa 1.900 arbeidsplaatsen in binnen- en buitenland. De vijf andere winkelformules Leen Bakker, Xenos, Big Bazar, Intertoys en Maxi Toys zullen worden verkocht. De voorgenomen verkoop van Leen Bakker aan Gilde Equity Management is inmiddels op 23 mei jl. aangekondigd.

Vooruitzichten

Bij de Nieuwste Blokkers zien wij in de eerste perioden van het huidige boekjaar dat deze meer omzet draaien en zich volgens plan ontwikkelen. Inmiddels zijn ruim 200 nieuwste Blokkerwinkels uitgerold. Ook de stabiele online groei van Blokker van ruim 25% per jaar en de forse assortimentsuitbreiding op blokker.nl naar ruim 50.000 producten geeft de online potentie aan van deze huishoudformule. Diverse verbeteracties zijn inmiddels in gang gezet om de sterke positie van het merk te behouden.

De overige winkelformules staan goed voorgesorteerd voor verkoop. In 2016 heeft Blokker Holding met extra inspanningen online, de vernieuwing van de winkels, de efficiencyverbetering binnen de organisatie bij inkoop en distributie en structurele verlaging van de kostenstructuur de concurrentiepositie aanzienlijk versterkt. Nieuwe eigenaren kunnen de winkelformules de tijd, het geld en de aandacht geven om verder te groeien. De voorgenomen verkoop van Leen Bakker aan Gilde Equity Management is aangekondigd.

Blokker Holding is meer dan voldoende gefinancierd om de op 16 mei jl. aankondigde plannen in alle rust en regie uit te voeren. Met de sluiting van circa 200 winkels (Blokker en Marskramer) zullen de herstructureringslasten voorlopig nog zwaar drukken op de resultaten in 2017 en mogelijk ook in 2018.

 

[1] Vanaf boekjaar 2016/17 wordt operationele EBITDA gedefinieerd als: ‘bedrijfsresultaat voor rente, belastingen, afschrijvingen, amortisatie, voorzieningen, kosten t.b.v. herstructurering, en andere posten die naar hun aard bijzonder, uitzonderlijk of eenmalig zijn’.

[2] Cijfers over 2015 zijn gecorrigeerd voor een vergelijking van 52 weken. In het voorgaande verslagjaar (2015) was er sprake van een 53e week. Rapportage bij Blokker Holding vindt plaats op basis van 13 perioden van 4 weken, daarmee ontstaat elke 5 of 6 jaar een 53e handelsweek. Blokker Holding kent een gebroken boekjaar, dat loopt van de vijfde week van januari tot en met de vierde week van januari en het volgende jaar.

 

Boilerplate

Blokker Holding is een retailbedrijf op het gebied van huishoud, wonen en speelgoed. Blokker Holding heeft op dit moment 7 winkelformules met ruim 2.200 winkels in acht landen en telt circa 21.000 medewerkers. Op 16 mei jl. heeft Blokker Holding een besluit aangekondigd om zich volledig te richten op Blokker in Nederland en België en vijf andere formules van het bedrijf: Leen Bakker, Xenos, Intertoys, Maxi Toys en Big Bazar te verkopen. Winkelketen Marskramer gaat door als franchiseformule en groothandelsorganisatie. Meer informatie: www.blokkerholding.nl