Amsterdam,
18
mei
2016
|
14:57
Europe/Amsterdam

Resultaten Blokker Holding 2015

Blokker Holding zet verandering versneld door

Samenvatting

Hoofdpunten 2015 (cijfers gecorrigeerd voor 53e week)[1]

 • De totale netto-omzet 2015 is € 2.076 miljoen (2014: € 2.098 miljoen): een fractionele daling van 1% ten opzichte van 2014

 • Forse groei online omzet. Met 37% naar € 133 miljoen (2014: € 98 miljoen)

 • De totale omzet per sector:

  • Huishoud: - 1,7%

  • Speelgoed: - 0,3%

  • Wonen: + 0,4%

 • Nettoresultaat bedraagt - € 52 miljoen (2014: - € 20 miljoen). Oorzaken daling zijn negatieve margeontwikkeling en hogere voorzieningen t.b.v. reorganisaties & herstructurering

 • Operationele EBITDA[2] is € 21 miljoen (2014: € 65 miljoen)

 • Totale investeringen in 2015: € 59 miljoen voor

  • uitbreiding Nextail (en daarmee investeringen in e-commerce),

  • ingebruikname e-DC Gouda,

  • professionaliseren supply chain,

  • vernieuwing formules.

 • Sterke financiële basis: solvabiliteit verbeterd en liquiditeit zekergesteld

[1] Cijfers zijn gecorrigeerd voor een vergelijking op basis van 52 weken. In het verslagjaar was er sprake van een 53e week. Rapportage bij Blokker Holding vindt plaats op basis van 13 perioden van 4 weken, daarmee ontstaat elke 5 of 6 jaar een 53e handelsweek. Blokker Holding kent een gebroken boekjaar, dat loopt van de vijfde week van januari tot en met de vierde week van januari van het volgende jaar.

[2] Bedrijfsresultaat voor rente, belastingen, afschrijvingen, amortisatie en voorzieningen ten behoeve van herstructurering.

Versterken concurrerend vermogen

Casper Meijer, CEO BLokker Holding
“Ons verslagjaar 2015 was turbulent. We hebben in 2015 afscheid moeten nemen van onder andere collega’s in de winkels van Blokker en Xenos. Noodzakelijk maar desalniettemin verdrietig voor de medewerkers die het betreft en voor mensen die collega’s kwijtraken. De voorzieningen voor herstructurering die deel uitmaken van ons plan om de winkelformules weer in een toppositie te brengen, drukten fors op ons resultaat in 2015. Consequenties die we duidelijk hebben ingecalculeerd. Met de extra inspanningen in online, de vernieuwing van winkels, de efficiency-slagen binnen de organisatie bij inkoop en distributie staan we nu goed voorgesorteerd op het pad van herstel. Toch zien wij ook dat in 2015 de financiële resultaten zijn achtergebleven door tegenvallende margeontwikkelingen. Met dat resultaat zijn wij geenszins tevreden. Begin 2016 hebben wij de prioriteiten van onze transformatiestrategie dan ook aangescherpt waardoor we met meer snelheid en impact tot voor de consument zichtbare en relevante vernieuwing van ons aanbod komen. In 2016 verhogen we ons investeringsniveau en verschuiven onze focus van stenen naar merk en assortiment, omnichannel service en online. Tevens versterken wij de concurrentiepositie van onze werkmaatschappijen door verdere structurele verlaging van de kostenstructuur. In dit kader zijn de plannen voor Blokker en Cook&Co in dit jaar inmiddels aangekondigd.”
Casper Meijer, CEO BLokker Holding

Sterke financiële basis

Blokker Holding heeft een sterke focus gehad op kasstroom in het afgelopen boekjaar. Belangrijke aandachtspunten waren: de omzetdaling een halt toeroepen, de loonkosten in lijn brengen met de omzetontwikkeling en het verlagen van de voorraden. Dit laatste heeft een positief effect gehad op het werkkapitaal.

De aandeelhouders van het concern hebben hun steun voor de transformatiestrategie bestendigd door een storting van € 130 miljoen waarmee het eigen vermogen in het verslagjaar is gestegen naar € 544 miljoen (2014: € 467 miljoen) en de solvabiliteit is gestegen tot 50,2% (2014: 42,2%). Met de aandeelhouders is tevens een meerjarige kredietfaciliteit vastgelegd waarmee de liquiditeit voor het bedrijf is zekergesteld.

 

Jeroen Visser, CFO Blokker Holding
“In 2015 hebben we ons financieel in het bijzonder gericht op het verbeteren van de vrije kasstroom, waardoor we op termijn in staat moeten zijn onze investeringen te financieren vanuit onze operationele kasstroom. Door een storting van de aandeelhouders is de solvabiliteit gestegen tot een niveau aanzienlijk boven het gemiddelde in de markt. De liquiditeit is door middel van een meerjarige kredietfaciliteit zekergesteld. Wij hebben hiermee een solide financiële positie waarmee we de uitdagingen aan kunnen om ons concern in een turbulente retailmarkt te herstructureren en weer op het pad van lange termijn winstgevende groei te krijgen.”
Jeroen Visser, CFO Blokker Holding

Forse voorzieningen voor herstructureringen, tegenvallende ontwikkelingen binnen de sector Huishoud en tegenvallende kosten en margeontwikkelingen binnen alle sectoren (Huishoud, Speelgoed en Wonen) dragen bij aan een nettoverlies van - € 52 miljoen. De sector Huishoud heeft vergeleken met de markt voor huishoudelijke winkels zijn positie weten te behouden: CBS cijfers winkels huishoudelijke artikelen 2015: -5%, Huishoud bij Blokker Holding -1,7%. De voorzieningen voor herstructurering zijn onderdeel van de aangekondigde transformatiestrategie om het concern concurrerender te maken en winstgevende groei te realiseren. Tijdens het verslagjaar zijn onder meer reorganisaties doorgevoerd bij Blokker en Xenos en zijn verlieslatende winkels gesloten.

Tempo omzetdaling tot stilstand gekomen

De netto-concernomzet (excl. BTW) is in het verslagjaar uitgekomen op € 2.109 miljoen (53 weken). Gecorrigeerd voor de 53e week is de netto-omzet uitgekomen op € 2.076 miljoen, een fractionele daling ten opzichte van 2014 toen een netto-omzet werd gerealiseerd van € 2.098 miljoen (gecorrigeerd voor de verkoop van Tuincentrum Overvecht per 30 juni 2014). Het tempo van de omzetdaling in de voorgaande jaren lijkt tot stilstand te zijn gekomen.

Online op koers met 37% groei

De omzet van de webshops is in 2015 opnieuw sterk gestegen van € 98 miljoen in het verslagjaar 2014 naar € 133 miljoen (52 weken) in 2015. Dit is inclusief de omzet via de online bestelpunten (kiosken) in de winkels.

Op 26 november 2015 werd het e-DC (e-fulfillment/e-commerce distributiecentrum) in Gouda officieel geopend. Met dit nieuwe e-DC zet Blokker de servicebelofte van de ‘endless aisle’, oftewel de digitale verlenging van het fysieke winkelaanbod, extra kracht bij. Ook in de distributiecentra van de andere winkelformules als Xenos en Leen Bakker werd fors geïnvesteerd om de online groei en de servicebelofte aan de klanten waar te maken.

In 2015 zijn de pilots met online bestelpunten (kiosken) in de winkels van Blokker en Bart Smit succesvol afgerond en is besloten deze service in de winkels definitief uit te rollen. Bij Blokker alleen al werden in 2015 bijna 200 kiosken in de winkels geïntroduceerd. In die winkels waar de kiosken geïnstalleerd zijn, komt een steeds belangrijker deel van de omzet via dit kanaal. Het succes van de online kiosken onderstreept de wens van de klant om ook via de winkels te kunnen beschikken over het uitgebreidere online assortiment.

VOORUITZICHTEN

In 2016 wordt de uitrol van de plannen, geformuleerd in de transformatiestrategie én in de meerjaren-strategische plannen van de werkmaatschappijen, versneld en meer zichtbaar. Inmiddels zijn de hieruit voortvloeiende transformaties bij Blokker (De Nieuwste Blokker) en Cook&Co (sluiting van winkels en keuze voor online ‘pure player’) gestart.

Het resultaat van een detailhandelsonderneming als Blokker Holding wordt voor het grootste deel behaald in het tweede halfjaar. Het is daarom te vroeg voor uitspraken over het resultaat van het lopende boekjaar.

In het lopende jaar zullen de geplande investeringen hoger zijn dan die van het verslagjaar. Veel aandacht gaat hierbij uit naar investeringen in automatisering, supply chain, optimalisering van de e-commerce-activiteiten van de formules, verscherpte positionering van de winkelformules en modernisering van de winkels. De maatregelen zijn er op gericht de winkelformules concurrerender te maken en zichtbaar anders en relevanter voor de consument. Omnichannel ontwikkelingen worden voortgezet, met extra aandacht voor beschikbaar stellen van webassortiment vanuit de winkels (via online bestelpunten) en uitbreiden van het totale assortiment online.

Het aantal arbeidsplaatsen zal, mede door reorganisaties en optimalisering van de winkeloperaties, naar verwachting dalen.